ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผวจ.เลย เร่งรัดวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 01 ธันวาคม 2017 เวลา 10:10 น.

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ฯลฯ พร้อมด้วยนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รอง ผวจ.เลย ทุกภาคส่วนร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีวาระที่สำคัญร่วมพิจารณา ดังนี้ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวาระขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ทั้ง 8 คณะ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของส่วนราชการแระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2560 ผลการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเชียงคานชนะเลิศระดับประเทศ รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นต้น