ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลย จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2017 เวลา 13:15 น.

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ  ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตโดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ หัสดม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน เข้าร่วมงานฯ เป็นจำนวนมาก

กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รวมพลังสร้างคนดีต่อต้านการทุจริต สืบสานสุจริตตามรอยพ่อสอน ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย และการรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ สุจริตธรรมกถาการขับร้องทำนองสรภัญญะ เรื่อง คนเลยไม่ทนต่อการทุจริตการมอบรางวัลการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต และประกาศเจตจำนงในการต่อต้านคอร์รัปชัน ของทุกภาคส่วนของจังหวัดเลย เพื่อแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสอดคล้องกับคำขวัญของจังหวัดเลยที่ว่า จังหวัดเลย เมืองสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน Loei city , clean and free from corruption ” แสดงพลังของจังหวัดเลยในการต่อต้านการทุจริต

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2017 เวลา 14:35 น.