ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
อำเภอเชียงคาน จ.เลย จัดงานบุญบ้านไต (ไทดำ) Tai Dam Village Festival 2017 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2017 เวลา 14:19 น.

วันที่ 10 ธันวาคม 2560  เวลา 17.00 น. ที่บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายชัชพงษ์ อาจแก้ว นายอำเภอเชียงคาน เป็นประธานเปิดงานบุญบ้านไต (ไทดำ) พร้อมด้วยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สปป.ลาว พาณิชย์แขวงหลวงน้ำทา ประธานมูลนิธิไททรงดำประเทศไทย นายกสมาคมไทดำแห่งประเทศไทย พี่น้องไทดำทั่วประเทศ แขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย ที่พิธีทำขวัญแบบไทดำ การละเล่นของไทยดำ อาทิ มะก๊อนลอดบ่วง มะจ๊างคอม ละหวาย หยู่สาว มะแล่แป้น อีก่อย ฯลฯ การขับไทดำ จากประเทศไทย เวียดนาม และ สปป.ลาว กิจกรรมการเรียนรู้การทำตุ้มนกตุ้มหนู การทำมะก๊อน การปั่นดาย การทอผ้า การจักสาน ร่วมสนุกกับการฟ้อนแคน การแสดงจากไทยดำ จากประเทศไทย เวียดนาม และ สปป.ลาว

นายชัชพงษ์ อาจแก้ว นายอำเภอเชียงคาน กล่าวว่า วัฒนธรรมของชุมชนเป็นสิ่งล้ำค่า ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเลย บ้านนาป่าหนาดเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำเพียงแห่งเดียวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ ประเพณี พิธีกรรม และวัฒนธรรมต่างๆ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวยังหมู่บ้านจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 คนต่อปี ทำให้เกิดรายได้ให้กับชุมชนแห่งนี้และใกล้เคียง จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทอผ้า จักสาน การจำหน่ายอาหาร การแสดง การจำหน่ายของที่ระลึก เกิดรายได้ไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำนาป่าหนาด ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีชีวิต วิถีชุมชนด้วยตนเอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต นอกจากนี้ ยังได้สร้างจิตสำนึกให้ชาวไทดำทุกคนมีความรักและความภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนเอง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีความสำคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมไทดำต่อไป

 

ทั้งนี้ การจัดงานบุญบ้านไต (ไทดำ) เป็นการรวมชาติพันธุ์ไทดำจากทั่วโลก อาทิ จาก 17 จังหวัดทั่วประเทศไทย จากนครหลวงเวียงจันทน์ แขวงไชยบุลี แขวงหลวงน้ำท่า สปป.ลาว ประเทศเวียดนาม ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส ประเทศออสเตรเลีย และประเทศแคนนาดา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาติพันธุ์ รักษาวัฒนธรรมไม่ให้สูญหาย อีกด้วย