ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
งานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ อำเภอนาแห้ว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:53 น.งานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ อำเภอนาแห้ว การแห่ต้นดอกไม้ชาวตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว ที่มีความสูง 4 - 5 เมตร มีมานานแล้วกว่า 100 ปีที่ผ่านมา

จัดขึ้นที่วัดศรีโพธิ์ชัย เป็นการบูชาพระรัตนตรัยในวันขึ้นปีใหม่ของไทยจัดในช่วงสงกรานต์ของทุกปี การแห่ต้นดอกไม้จะแห่ตอนกลางคืน 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฏาคม 2012 เวลา 14:49 น.