ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
อำเภอท่าลี่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2012 เวลา 15:12 น.


พระธาตุสัจจะ


ตั้งอยุ่บริเวณวัดลาดปู่ บ้านท่าลี่ ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 201 แยกทางซ้าย
เข้าทางหลวงหมายเลข 2115 (ท่าลี่ - อาฮี) ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าลี่ประมาณ 
2 กม. องค์พระธาตุสัจจะจะมีรูปทรงคล้ายคลึงกับพระธาตุพนม สร้างขึ้นเพื่อสืบต่อ
ดวงชะตาพระธาตุพนมที่เคยหักโค่นลงเมื่อปี พ.ศ.2518 โดยการตั้งจิตอธิษฐาน
ของพุทธศาสนิกชน แล้วสำเร็จดั่งคำอธิษฐานตั้งสัจจะไว้

 


สะพานมิตรภาพน้ำเหือง ไทย - ลาว


 

เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเหืองเชื่อมประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางผ่านไชยะบูลี สู่เมืองมรดกโลก
หลวงพระบางได้ระยะทาง 363 กิโลเมตร หรือข้ามไปเที่ยวและซื้อสินค้า
ปลอดภาษีบริเวณร้านค้าใกล้สะพานฝั่ง สปป.ลาวได้ ติดต่อสอบถามข้อมูล
เพิ่มได้ที่ว่าการอำเภอท่าลี่ โทร 042-889206

 


แก่งโตน

อยู่ห่างจากเทศบาลตำบลท่าลี่ประมาณ 7 กม. เป็นแก่งหินที่โผล่ขึ้นขวาง
แม่น้ำเหืองช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนพฤศจิกายน - พฤษภาคม สามารถลง
ไปเล่นน้ำได้มีปลาชุกชุมจึงมีร้านอาหารพื้นเมืองบริเวณปากห้วย ต.หนองผือ
ของกลุ่มแม่บ้านช่วงเดือนเมษายน จะมีเทศกาลสงกรานต์ไทย-ลาว

 


พระพุทธมหามิ่งมงคล บรมไตรโลกนาถ

 

พระพุทธมหามิ่งมงคล บรมไตรโลกนาถ หรือ พระเจ้าใหญ่หลักเมือง ตั้งอยู่
ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ ห่างจากอำเภอไปทางทิศตะวันออก
ติดกับแม่น้ำคาน ระยะทางประมาณ 200 เมตร มีลักษณะสำคัญ คือ สร้างเพื่อ
เป็นหลักบ้านหลักเมือง มีความสูง 38 เมตร และมีขนาดฐาน 9*9.30 เมตร

 

 

 


 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:06 น.