ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ปี 2556


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ หอผู้ป่วยวิกฤติเด็ก โรงพยาบาลเลย (08/112) Phitachon 107
122 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 4 ห้องเรียน (08/111) Phitachon 152
123 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีวงดุริยางค์ จำนวน 1 ชุด (08/110) Phitachon 160
124 สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง (08/109) Phitachon 212
125 สอบราคาจ้างขุดลอกฝายหัวภูชน บ้านโป่งศรีโทน หมู่ที่ 15 (08/108) Phitachon 76
126 สอบราคาจ้างขุดลอกฝายกกแคน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 11 (08/107) Phitachon 78
127 สอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา หมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเอราวัณ จำนวน 27 รายการ (08/106) Phitachon 110
128 สอบราคาจ้างก่อสร้างของ อบต.กกดู่ จำนวน 2 โครงการ (08/105) Phitachon 167
129 สอบราคาซื้อท่อเหล็กสติมดำ SCH 40 ขนาด 12 นิ้ว ยาว 6 เมตร จำนวน 10 ท่อน (08/104) Phitachon 530
130 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างของ อบต.นามาลา จำนวน 3 โครงการ (08/103) Phitachon 147
131 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ฯ จำนวน 1 คัน (08/102) Phitachon 92
132 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วงดุริยางค์ จำนวน 15 รายการ (08/101) Phitachon 92
133 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าหวายพัฒนา หมู่ที่ 6 (08/100) Phitachon 140
134 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านแสงภา หมู่ที่ 1 - บ้านหัวนา หมู่ที่ 3 (08/99) Phitachon 134
135 สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วเคร่าเหล็กฐาน คสล. รั้วลวดหนาม รอบ อบต.ท่าสวรรค์ (08/98) Phitachon 155
136 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างของเทศบาลเอราวัณ จำนวน 3 โครงการ (08/97) Phitachon 102
137 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างของ อบต.บุฮม จำนวน 3 โครงการ (08/96) Phitachon 181
138 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน 3 เครื่อง (08/95) Phitachon 94
139 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างของ อบต.น้ำสวย จำนวน 6 โครงการ (08/94) Phitachon 112
140 สอบราคาจ้างก่อสร้างเมรุบริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ บ้านแก่งเกลี้ยง หมู่ที่ 6 (08/93) Phitachon 134
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 7 จาก 38