ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ปี 2560
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศราคากลางงานติดตั้งไฟประดับสะพานข้ามแม่น้ำเลยบริเวณหน้าเทศบาลเมืองเลย (12/02) Phitachon 75
2 ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายในบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง-ผาเกิ้ง (12/01) Phitachon 119
3 ราคากลางงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2560 (11/02) Phitachon 386
4 ราคากลางงานจ้างพัฒนาและปรับปรุงสวนดอกไม้งามสามฤดู (ลานคริสต์มาศ) (11/01) Phitachon 87
5 ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างเตาเผาดอกไม้จันทน์ฯ ที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ (10/01) Phitachon 151
6 ประกาศราคากลางงานจ้างจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2560 (09/01) Phitachon 147
7 ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน บ้านแก่ง ต.ร่องจิก (08/09) Phitachon 111
8 ประกวศราคากลางก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ พร้อมวางระบบส่งน้ำ (08/08) Phitachon 130
9 ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำหนังสือ "จุดหมายปลายทางที่เลย Destination at loei" (08/07) Phitachon 79
10 ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำหนังสือ "แซบจังเลยก๋อ ของอร่อยเมืองเลย" (08/06) Phitachon 97
11 ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำหนังสือ "เที่ยว...เลย" (08/05) Phitachon 119
12 ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำหนังสือ "ท้าขึ้นภูดูตะวันที่เลย" (08/04) Phitachon 142
13 ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำแผ่นพับ "หนาวนี้...ที่เลย" (08/03) Phitachon 118
14 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลานคริสต์มาสภูเรือ (08/02) Phitachon 171
15 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงจุดขาย Landmark เทอรโมมิเตอร์ยักษ์ ต.หนองบัว (08/01) Phitachon 124
16 ประกาศราคากลางพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ก่อสร้างป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว (07/01) Phitachon 394
17 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงและติดตั้งน้ำพุพร้อมประดับไฟ LED วงเวียนน้ำพุ (06/01) Administrator 117
18 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาทาสีอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเลย (04/01) Administrator 134