ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ช่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาปี2557


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาอ่างคำ - บ้านผาสะนา (10/45) Phitachon 239
2 เปลี่ยนแปลงประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) บ้านนายาง หมู่ที่ 13 (10/44) Phitachon 268
3 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านผาฝ้าย หมู่ที่ 11 (10/43) Phitachon 316
4 ประมูลจ้างก่อสร้า่งอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนปวนพุวัฒนา (10/42) Phitachon 390
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ขนาดบรรจุ 19,000 ลูกบาศร์เมตร บ้านกกเกลี้ยง หมู่ที่ 4 (10/41) Phitachon 250
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ ขนาดบรรจุ 65,500 ลูกบาศร์เมตร บ้านกกเกลี้ยง หมู่ที่ 4 (10/40) Phitachon 208
7 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควบคุม 0100 วังสะพุง - ตาวตาด (10/39) Phitachon 238
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) บ้านนายาง หมู่ที่ 13 (10/38) Phitachon 220
9 ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลย.4026 แยก ทล.2099 - บ้านนากระเซ็ง (10/37) Phitachon 259
10 ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลย.4004 แยก ทล.2138 - บ้านหนองผำ (10/36) Phitachon 261
11 ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลย.3005 แยก ทล.201 - บ้านกกสะทอน (10/35) Phitachon 259
12 ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลย.4009 แยก ทล.2138 - บ้านห้วยพอด (10/34) Phitachon 241
13 ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลย.3024 แยก ทล.210 - บ้านโป่งศรีโทน (10/33) Phitachon 265
14 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) บ้านด่านซ้าย หมู่ที่ 1 (10/32) Phitachon 218
15 ประมูลซื้อโคมไฟถนน ชนิดแอลอีดี จำนวน 2 โครงการ (10/31) Phitachon 338
16 ประมูลจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ จำนวน 5 โครงการ (10/30) Phitachon 241
17 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ศสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ฯ (10/29) Phitachon 332
18 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 (10/28) Phitachon 269
19 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างของเทศบาลตำบลนาดอกคำ จำนวน 4 โครงการ (10/27) Phitachon 299
20 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน (แอสฟัลต์ติกคอนกรีต) จำนวน 4 โครงการ (10/26) Phitachon 267
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 12