ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
IT5

IT5 : ส่วนราชการต้องมีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) เช่น การกำหนดระบบการเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ (Operation ROOM, Management Cockpit, War Room) ที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระบบ padme Administrator 393
2 ระบบรายงานผู้บริหาร EIS และ GIS Administrator 427
3 ระบบเตือนภัยภัยจังหวัดเลย Administrator 410
4 ศูนย์ป้องกันและแก้ปัญหาด้านการเกษตร Administrator 378
5 ระบบเฝ้าระวังเตือนภัยสภาพอากาศ Administrator 415
6 ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัย Administrator 414
7 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ Administrator 417