IT5

IT5 : ส่วนราชการต้องมีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) เช่น การกำหนดระบบการเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ (Operation ROOM, Management Cockpit, War Room) ที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระบบ padme Administrator 327
2 ระบบรายงานผู้บริหาร EIS และ GIS Administrator 332
3 ระบบเตือนภัยภัยจังหวัดเลย Administrator 377
4 ศูนย์ป้องกันและแก้ปัญหาด้านการเกษตร Administrator 342
5 ระบบเฝ้าระวังเตือนภัยสภาพอากาศ Administrator 378
6 ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัย Administrator 364
7 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ Administrator 374
 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย