IT7

IT7 : ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนไปปฏิบัติ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย Administrator 3024
2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย Administrator 3405
3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด Administrator 570
4 สำนักงานเกษตรจังหวัด Administrator 402
5 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ KM TEAM จังหวัดเลย Administrator 256
6 สำนักงานจังหวัดเลย Administrator 636
7 สำนักงานสถิติจังหวัดเลย Administrator 3101
8 สำนักงานคลังจังหวัดเลย Administrator 3162
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย Administrator 15654
 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย