IT7

IT7 : ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนไปปฏิบัติ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย Administrator 1668
2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย Administrator 1011
3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด Administrator 148
4 สำนักงานเกษตรจังหวัด Administrator 87
5 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ KM TEAM จังหวัดเลย Administrator 72
6 สำนักงานจังหวัดเลย Administrator 199
7 สำนักงานสถิติจังหวัดเลย Administrator 1418
8 สำนักงานคลังจังหวัดเลย Administrator 1766
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย Administrator 5786
 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย