IT7

IT7 : ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนไปปฏิบัติ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย Administrator 2898
2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย Administrator 3297
3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด Administrator 553
4 สำนักงานเกษตรจังหวัด Administrator 396
5 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ KM TEAM จังหวัดเลย Administrator 248
6 สำนักงานจังหวัดเลย Administrator 614
7 สำนักงานสถิติจังหวัดเลย Administrator 2937
8 สำนักงานคลังจังหวัดเลย Administrator 3123
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย Administrator 14112
 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย