IT7

IT7 : ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนไปปฏิบัติ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย Administrator 2059
2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย Administrator 1930
3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด Administrator 244
4 สำนักงานเกษตรจังหวัด Administrator 163
5 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ KM TEAM จังหวัดเลย Administrator 121
6 สำนักงานจังหวัดเลย Administrator 275
7 สำนักงานสถิติจังหวัดเลย Administrator 1705
8 สำนักงานคลังจังหวัดเลย Administrator 2404
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย Administrator 7501
 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย