IT7

IT7 : ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนไปปฏิบัติ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย Administrator 1
2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย Administrator 4
3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด Administrator 7
4 สำนักงานเกษตรจังหวัด Administrator 14
5 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ KM TEAM จังหวัดเลย Administrator 7
6 สำนักงานจังหวัดเลย Administrator 103
7 สำนักงานสถิติจังหวัดเลย Administrator 666
8 สำนักงานคลังจังหวัดเลย Administrator 533
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย Administrator 2813
 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย