IT7

IT7 : ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนไปปฏิบัติ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย Administrator 1842
2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย Administrator 1332
3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด Administrator 174
4 สำนักงานเกษตรจังหวัด Administrator 111
5 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ KM TEAM จังหวัดเลย Administrator 86
6 สำนักงานจังหวัดเลย Administrator 216
7 สำนักงานสถิติจังหวัดเลย Administrator 1509
8 สำนักงานคลังจังหวัดเลย Administrator 1973
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย Administrator 6312
 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย