IT7

IT7 : ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนไปปฏิบัติ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย Administrator 1186
2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย Administrator 417
3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด Administrator 69
4 สำนักงานเกษตรจังหวัด Administrator 53
5 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ KM TEAM จังหวัดเลย Administrator 46
6 สำนักงานจังหวัดเลย Administrator 155
7 สำนักงานสถิติจังหวัดเลย Administrator 1139
8 สำนักงานคลังจังหวัดเลย Administrator 1253
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย Administrator 4692
 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย