IT7

IT7 : ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนไปปฏิบัติ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย Administrator 1399
2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย Administrator 644
3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด Administrator 108
4 สำนักงานเกษตรจังหวัด Administrator 70
5 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ KM TEAM จังหวัดเลย Administrator 59
6 สำนักงานจังหวัดเลย Administrator 181
7 สำนักงานสถิติจังหวัดเลย Administrator 1220
8 สำนักงานคลังจังหวัดเลย Administrator 1434
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย Administrator 5124
 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย