IT7

IT7 : ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนไปปฏิบัติ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย Administrator 1971
2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย Administrator 1728
3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด Administrator 202
4 สำนักงานเกษตรจังหวัด Administrator 143
5 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ KM TEAM จังหวัดเลย Administrator 103
6 สำนักงานจังหวัดเลย Administrator 249
7 สำนักงานสถิติจังหวัดเลย Administrator 1652
8 สำนักงานคลังจังหวัดเลย Administrator 2296
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย Administrator 7102
 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย