IT7

IT7 : ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนไปปฏิบัติ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย Administrator 2135
2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย Administrator 2064
3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด Administrator 286
4 สำนักงานเกษตรจังหวัด Administrator 184
5 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ KM TEAM จังหวัดเลย Administrator 134
6 สำนักงานจังหวัดเลย Administrator 312
7 สำนักงานสถิติจังหวัดเลย Administrator 1787
8 สำนักงานคลังจังหวัดเลย Administrator 2490
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย Administrator 8108
 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย