ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
หมวด 5
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนสร้างความผาสุกปี 2559 Administrator 220
2 แบบประเมินรายหลักสูตรอบรม Administrator 178
3 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพฝึกอบรม Administrator 151
4 HR 5_2 Loei แบบสำรวจ รายบุคคล Administrator 279
5 HR 5_1 Loei แบบสำรวจกิจกรรมของหน่วยงาน Administrator 274
6 HR 4_2 Loei แบบประเมินรายหลักสูตร กิจกรรม Administrator 344
7 HR 4_1 Loei หลักเกณฑ์การประเมิน Administrator 264
8 HR 3_3 Loei แบบสำรวจความพึงพอใจ Administrator 250
9 HR 3_2 Loei แบบสำรวจและรายงานผลรายบุคคล Administrator 313
10 HR 3_1 Loei แบบสำรวจและรายงานผลกิจกรรม โครงการ Administrator 308
11 HR 1_A1 แบบสำรวจ Loei Administrator 356