ลงทะเบียน

http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/8449771.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/5437712.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/2651563.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/4525064.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/7930735.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/8193136.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/62350619.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/48269313.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/60615211.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/79739412.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/68275629.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/62683830.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/59646517.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/10924518.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/17233420.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/14665621.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/42553022.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/69918823.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/41488024.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/89557525.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/14794626.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/68372527.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/92313928.jpglink

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจัดขึ้นที่อำเภอด่านซ้าย ช่วงเดือน 8 หากปีใดเป็นอธิกมาสก็จะเลื่อนไปเดือน 8 หลังมีกาแห่ผีตาโขนในงานบุญหลวง ซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของท้องถิ่นการละเล่นผีตาโขน ในวันแรกจะมีพิธีแห่พระอุปคุตจากลำน้ำหมันมาที่วัดโพนชัย วันที่สองมีการแห่เข้าเมือง และผู้เล่นจะนำเครื่องผีตาโขนไปโยนทิ้งแม่น้ำหมันจากนั้นเวลค่ำจะมีการเทศน์มหาชาติถึง 13 กัณฑ์ อ่านต่อ

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 1 เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 1 เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 1 เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 1 เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 1 เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 1 เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 1 เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 1 นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 1 เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 1


JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

จังหวัดเลย จัดพิธีถวายอาลัยแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ที่หาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย

เอกสารเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐาน
โดย กิตติพันธ์ จิรวัสวงศ์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงาน ก.พ.ร.
เอกสารแนวคิดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่2
โดย อารียพันธ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย จะจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดห้ามบริเวณ
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่
จังหวัดเลย (กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง)
สรุปผลการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
ร่างกฎกระทรวงฯ กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ 
บางประเภท

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั้วไป

ผลการออกสลากกาชาดดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการ e-learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์

แบบฟอร์มการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ พ.ศ. 2561

ดูนโยบายทั้งหมด...

 

 

Prev Next

การมอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดผลผลิตท…

การมอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและผู้ชนะการแข่งขันการประกอบอาหารพื้นบ้าน และหมุนรางวัลหาผู้โชคดีที่ซื้อสลากกาชาด

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๐๐ น.นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดผลผลิตทางการเกษตร และผู้ชนะการแข่งขันการประกอบอาหารพื้นบ้าน และร่วมกับ ผบ.มทบ.๒๘ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ปลัดจังหวัดเลย เหล่ากาชาดจัง...

Administrator 10 ก.พ. 2017 Hits:118 กุมภาพันธ์2560

Read more

การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดทำโครงกา…

การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดทำ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ....

Administrator 10 ก.พ. 2017 Hits:56 กุมภาพันธ์2560

Read more

จังหวัดเลยร่วมต้อนรับ ท่านไพโรจน์ พรหมสา…

จังหวัดเลยร่วมต้อนรับ ท่านไพโรจน์ พรหมสาส์น อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะนิสิตเก่าจุฬา

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดเลย นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ปลัดจังหวัดเลย ให้การต้อนรับ ท่านไพโรจน์ พรหมสาส์น อดีตรองปลัดกระท...

Administrator 10 ก.พ. 2017 Hits:74 กุมภาพันธ์2560

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวให้กำลังใจแก…

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร นักเตะ และเจ้าหน้าที่ทีมฟุตบอลเมืองเลยยูไนเต็ด

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร นักเตะ และเจ้าหน้าที่ทีมฟุตบอลเมืองเลยยูไนเต็ด ในงานเปิดตัวทีมฟุตบอล ณ บูธยามาฮ่าภายในงานกาชาด ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย หน้าศาล...

Administrator 10 ก.พ. 2017 Hits:68 กุมภาพันธ์2560

Read more

พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่อง…

พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประม...

Administrator 10 ก.พ. 2017 Hits:51 กุมภาพันธ์2560

Read more

พิธีบวงสรวงและรำถวายพระบรมราชานุสาวรีย์ …

พิธีบวงสรวงและรำถวายพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางชุติมา บรรเทาทุกข์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวจังหวัดเลย ร่วมพิธีบวงสรวงและรำถวายพระบรมราชานุสาว...

Administrator 02 ก.พ. 2017 Hits:62 มกราคม2560

Read more

จังหวัดเลยร่วมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด…

จังหวัดเลยร่วมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ ได้ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ในที่ประชุมกรมการจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ...

Administrator 30 ม.ค. 2017 Hits:103 มกราคม2560

Read more

การประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลก…

การประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเลย และคณะกรรมการควบคุม ยาสูบจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเลย และคณะกรรมการควบคุมยาสูบจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ...

Administrator 14 ธ.ค. 2016 Hits:76 ธันวาคม ๒๕๕๙

Read more

พิธีปิดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแ…

พิธีปิดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีปิดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลครบกำหนดปัญญาสมวาร ( ๕๐วัน ) ณ วัดป่าจริยธรรม ตำบลนาดอ...

Administrator 14 ธ.ค. 2016 Hits:70 ธันวาคม ๒๕๕๙

Read more

จังหวัดเลยร่วมกิจกรรม กำจัดวัชพืช ผักตบช…

จังหวัดเลยร่วมกิจกรรม กำจัดวัชพืช ผักตบชวา ทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชนชาวจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรม กำจัดวัชพืช ผักตบชวา ทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หน...

Administrator 14 ธ.ค. 2016 Hits:59 ธันวาคม ๒๕๕๙

Read more

จังหวัดเลยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙…

จังหวัดเลยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป เพื่อเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางชุติมา บรรเทาทุกข์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ข้าราชการศาล ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชนชาวจังหวัดเลย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป เพื่อเป็นพระราชกุศ...

Administrator 14 ธ.ค. 2016 Hits:75 ธันวาคม ๒๕๕๙

Read more

พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ครั้ง…

พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๕๙ (ผีตาโขนเกมส์)

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๕๙ (ผีตาโขนเกมส์) ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  

Administrator 14 ธ.ค. 2016 Hits:130 ธันวาคม ๒๕๕๙

Read more

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระร…

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อ่างเก็บน้ำน้ำเลย ต.แก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

Administrator 14 ธ.ค. 2016 Hits:95 ธันวาคม ๒๕๕๙

Read more

นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวั…

นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ร่วมงานเฉลิมฉลอง พระธาตุหลวงเวียงจันทร์ ครบรอบ ๔๕๐ ปี ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น.นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมงานเฉลิมฉลอง พระธาตุหลวงเวียงจันทร์ ครบรอบ ๔๕๐ ปี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ พระธาตุหลวงเวียงจันทร์ นครหลวงเวียงจันทร์ สปป. ลาว

Administrator 08 ธ.ค. 2016 Hits:195 พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Read more

จังหวัดเลยร่วมเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบั…

จังหวัดเลยร่วมเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ และคณะในโอกาสเดินทางมาเปิดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านปาก...

Administrator 02 ธ.ค. 2016 Hits:121 พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Read more

พิธีมอบบ้านน้ำใจ สพป.เลย ๑ หลังที่ ๑๘ ต…

 พิธีมอบบ้านน้ำใจ สพป.เลย ๑ หลังที่ ๑๘ ตามโครงการสร้างบ้านนักเรียน

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบบ้านน้ำใจ สพป.เลย ๑ หลังที่ ๑๘ ตามโครงการสร้างบ้านนักเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา...

Administrator 01 ธ.ค. 2016 Hits:84 พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Read more

พิธีมอบโค ตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพ…

พิธีมอบโค ตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีมอบโค ตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนบ้านสูบ ตำบลน...

Administrator 01 ธ.ค. 2016 Hits:111 พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Read more

จังหวัดเลยจุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเ…

จังหวัดเลยจุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร่วมกันจุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๑๙ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวจังหวัดเลยกว่า ๓,๐๐๐ คน ร่วมกันจุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณ ที่ว่าการอำเภอเมืองหลังเก่า ซึ่งสถ...

Administrator 01 ธ.ค. 2016 Hits:64 พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Read more

จังหวัดเลยร่วมตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายข้าวเพ…

จังหวัดเลยร่วมตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งจัดขึ้นโดยมณฑลทหารบกที่ ๒๘ โดยความร่วมมือระหว่างส่วนราชการแบะภาค...

Administrator 01 ธ.ค. 2016 Hits:77 พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Read more

การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกา…

การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำส่งเงินของส่วน ราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำส่งเงินของ ส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ณ ห้องประชุมใบคำ ๑ โรง...

Administrator 01 ธ.ค. 2016 Hits:61 พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Read more

จังหวัดเลยให้การต้อนรับท่านสีหูน สิดทิลื…

จังหวัดเลยให้การต้อนรับท่านสีหูน สิดทิลือไช รองเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดเลย นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ให้การต้อนรับท่านสีหูน สิดทิลือไช รองเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ และ คณะ ในโอกา...

Administrator 01 ธ.ค. 2016 Hits:90 พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Read more

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ…

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณเสด็จเป็นประธานทอดผ้ากฐินในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา๑๖.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดสว่างอารมณ์ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ทรงเป็นประธานทอดผ้ากฐิน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อนำปัจจัยไปสมทบทุน ก่อสร้างพระมหาเจดีย์พระนิโรธธรรม สถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรร...

Administrator 27 ต.ค. 2016 Hits:182 ตุลาคม ๒๕๕๙

Read more

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมเทพบารมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

Administrator 26 ต.ค. 2016 Hits:76 ตุลาคม ๒๕๕๙

Read more

โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่แล…

โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.   นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางชุติมา บรรเทาทุกข์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการออก หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ปร...

Administrator 25 ต.ค. 2016 Hits:82 ตุลาคม ๒๕๕๙

Read more

จังหวัดเลยร่วมกันวางพวงมาลาถวายสักการะพร…

จังหวัดเลยร่วมกันวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๙ น.  นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และพสกนิกรชาวจังหวัดเลยทุกหมู่เหล่า ร่วมกันวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย...

Administrator 25 ต.ค. 2016 Hits:75 ตุลาคม ๒๕๕๙

Read more

จังหวัดเลยร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด…

จังหวัดเลยร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.  นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน นักเรียน นักศึกษา และ พสกนิกรจังหวัดเลยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยร่วมกันถวายความอาลัยแด่...

Administrator 21 ต.ค. 2016 Hits:154 ตุลาคม ๒๕๕๙

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีตักบาตรเท…

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น.  นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

Administrator 19 ต.ค. 2016 Hits:71 ตุลาคม ๒๕๕๙

Read more

การประชุมปรึกษาหารือ ส่วนราชการหน่วยงาน …

การประชุมปรึกษาหารือ ส่วนราชการหน่วยงาน ในการเตรียมการจัดพิธีลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ประชุมปรึกษาหารือ ส่วนราชการหน่วยงาน ในการเตรียมการจัดพิธีลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าของจังหวัด ในวัน...

Administrator 19 ต.ค. 2016 Hits:104 ตุลาคม ๒๕๕๙

Read more

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการ…

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมงานผาสาดลอยเคราะห์เมืองเชียงคาน

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๑๕ น.  นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานผาสาดลอยเคราะห์เมืองเชียงคาน ณ วัดศรีคุนเมือง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

Administrator 17 ต.ค. 2016 Hits:244 ตุลาคม ๒๕๕๙

Read more

จังหวัดเลยร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวาย…

จังหวัดเลยร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๔๕ น.  นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเมืองเลย...

Administrator 17 ต.ค. 2016 Hits:126 ตุลาคม ๒๕๕๙

Read more

จังหวัดเลยร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวาย…

จังหวัดเลยร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชก...

Administrator 17 ต.ค. 2016 Hits:114 ตุลาคม ๒๕๕๙

Read more

พิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปร…

พิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพล  อดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบา...

Administrator 17 ต.ค. 2016 Hits:125 ตุลาคม ๒๕๕๙

Read more

การประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบความช่วยเ…

การประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.   นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอท่าลี,อำเภอภูเรือ ณ ห้องประชุมภูเรือ

Administrator 13 ต.ค. 2016 Hits:95 ตุลาคม ๒๕๕๙

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดงานประ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางชุติมา บรรเทาทุกข์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณี ออกพรรษาที่เชียงคาน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สามแยกสาธารณสุข อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ...

Administrator 13 ต.ค. 2016 Hits:143 ตุลาคม ๒๕๕๙

Read more

งานแถลงข่าว บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเลย…

งานแถลงข่าว บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเลย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น.   นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานงานแถลงข่าว บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเลย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

Administrator 13 ต.ค. 2016 Hits:183 ตุลาคม ๒๕๕๙

Read more

จังหวัดเลยร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานข…

จังหวัดเลยร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเลย

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.   นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเลย และทีมคณะผู้เริ่มก่อการ ณ ห้องใบ...

Administrator 13 ต.ค. 2016 Hits:94 ตุลาคม ๒๕๕๙

Read more

การประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานป้อ…

การประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๔๕ น.   นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่ ณ โรงแแรมอวานี ขอนแก่น โอเทล แอนด์ คอนเวชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น  

Administrator 12 ต.ค. 2016 Hits:76 ตุลาคม ๒๕๕๙

Read more

พิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสารสื่อสารในเขต…

พิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสารสื่อสารในเขตเทศบาล

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น.   นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสารสื่อสารในเขตเทศบาล ณ บริเวณหน้าศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

Administrator 12 ต.ค. 2016 Hits:80 ตุลาคม ๒๕๕๙

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พบปะและมอบนโยบายใ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พบปะและมอบนโยบายให้กับ พี่น้องข้าราชการอำเภอภูหลวง

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.  นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พบปะและมอบนโยบายให้กับ พี่น้องข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารท้องถิ่น อำเภอภูหลวง ณ หอประชุมอำเภอภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

Administrator 12 ต.ค. 2016 Hits:92 ตุลาคม ๒๕๕๙

Read more

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพ…

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (ก.ร.อ) กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (ก.ร.อ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ณ ห้องประชุมสบายดี ศาลากลางจังหวัดอุดร...

Administrator 12 ต.ค. 2016 Hits:74 ตุลาคม ๒๕๕๙

Read more

จังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ PEA…

จังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ PEA ปลูกดูแลรักษาป่า

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.  นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ PEA ปลูกดูแลรักษาป่า ณ ป่าชุมชนบ้านกลาง หมู่ ๓ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

Administrator 12 ต.ค. 2016 Hits:74 ตุลาคม ๒๕๕๙

Read more

การประชุมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬา…

การประชุมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.  นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประ...

Administrator 12 ต.ค. 2016 Hits:110 ตุลาคม ๒๕๕๙

Read more

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบ…

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเลย “ถนนคนเดิน เพลินภู”

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเลย “ถนนคนเดิน เพลินภู” ณ บริเวณถนนเจริญรัฐหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเลย

Administrator 12 ต.ค. 2016 Hits:266 ตุลาคม ๒๕๕๙

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมอบนโยบายการปฏิบัต…

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมอบนโยบายการปฏิบัติราชการหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอปากชม

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารและข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้เน้นย้ำในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน เช่นการแก้ไขถนนสาธาร...

Administrator 10 ต.ค. 2016 Hits:176 ตุลาคม ๒๕๕๙

Read more

การประชุมทีมก่อตั้งบริษัทประชารัฐรักสามั…

การประชุมทีมก่อตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเลย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าสกลนคร รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประชุมทีมก่อตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเลย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ณ ห้องประชุมภูกระดึง ศาลากลางจังหวัดเลย

Administrator 07 ต.ค. 2016 Hits:139 ตุลาคม ๒๕๕๙

Read more

จังหวัดเเลยร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวั…

จังหวัดเเลยร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการ พัฒนาชุมชน ณ วัดป่าบ้านนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดเลย

Administrator 07 ต.ค. 2016 Hits:100 ตุลาคม ๒๕๕๙

Read more

การประชุมหารือแนวทางมาตรการตรวจสอบแก้ไขป…

การประชุมหารือแนวทางมาตรการตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และการพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ ตำบล ๑ แหล่งน้ำ

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประชุมหารือแนวทางมาตรการตรวจสอบ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และการพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ ตำบล ๑ แหล่งน้ำ ...

Administrator 05 ต.ค. 2016 Hits:174 ตุลาคม ๒๕๕๙

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยสักการะพระบรมราชาน…

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และกราบนมัสการพระพุทธนวราชบพิตร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางชุติมา บรรเทาทุกข์ ภริยา สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกราบนมัสการพระพุทธน...

Administrator 04 ต.ค. 2016 Hits:189 ตุลาคม ๒๕๕๙

Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร…

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย

เมื่อวันที ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังห...

Administrator 04 ต.ค. 2016 Hits:185 ตุลาคม ๒๕๕๙

Read more

การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเลย …

การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเลย

Administrator 22 ก.ย. 2016 Hits:146 กันยายน ๒๕๕๙

Read more
จังหวัดเลย

 

ข่าวประกวดราคา
ข่าวสอบราคา
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนอื่น
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้158
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้153
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้158
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3677
mod_vvisit_counterเดือนนี้9062
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว6788
mod_vvisit_counterทุกวัน423321

Online (20 minutes ago): 5
Your IP: 54.198.118.102
,
Today: พ.ค. 28, 2017

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ

«  พฤษภาคม 2017  »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

แบบสำรวจความพึงพอใจออนไลน์

ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์จังหวัดเลย