ลงทะเบียน

http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/8449771.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/5437712.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/2651563.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/4525064.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/7930735.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/8193136.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/62350619.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/48269313.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/60615211.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/79739412.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/68275629.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/62683830.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/59646517.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/10924518.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/17233420.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/14665621.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/42553022.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/69918823.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/41488024.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/89557525.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/14794626.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/68372527.jpglink
http://www.loei.go.th/TH/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/92313928.jpglink

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจัดขึ้นที่อำเภอด่านซ้าย ช่วงเดือน 8 หากปีใดเป็นอธิกมาสก็จะเลื่อนไปเดือน 8 หลังมีกาแห่ผีตาโขนในงานบุญหลวง ซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของท้องถิ่นการละเล่นผีตาโขน ในวันแรกจะมีพิธีแห่พระอุปคุตจากลำน้ำหมันมาที่วัดโพนชัย วันที่สองมีการแห่เข้าเมือง และผู้เล่นจะนำเครื่องผีตาโขนไปโยนทิ้งแม่น้ำหมันจากนั้นเวลค่ำจะมีการเทศน์มหาชาติถึง 13 กัณฑ์ อ่านต่อ

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 1 เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 1 เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 1 เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 1 เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 1 เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 1 เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 1 เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 1 นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาล เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 1 เทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 1


JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

จังหวัดเลย จัดพิธีถวายอาลัยแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ที่หาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย

เอกสารเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐาน
โดย กิตติพันธ์ จิรวัสวงศ์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงาน ก.พ.ร.
เอกสารแนวคิดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่2
โดย อารียพันธ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร.

สรุปผลการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
ร่างกฎกระทรวงฯ กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ 
บางประเภท

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการ e-learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์

แบบฟอร์มการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ พ.ศ. 2561

การบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ของจังหวัด ด้วยวิธีบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเลย

ระกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง

ดูนโยบายทั้งหมด...

 

 

Prev Next

โครงการจัดอบรมพัฒนา ภาษาอังกฤษเพื่อการบร…

โครงการจัดอบรมพัฒนา ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารการท่องเที่ยว

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการจัดอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารการท่องเที่ยว นายณรงศักดิ์ คูบุญญอารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงก...

Administrator 13 ก.ย. 2017 Hits:8 กันยายน2560

Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา อัตราค่าจ้างข…

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น.นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย

Administrator 13 ก.ย. 2017 Hits:10 กันยายน2560

Read more

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน…

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง  และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ณ โรงแรมฟอร์ร่า ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

Administrator 13 ก.ย. 2017 Hits:8 กันยายน2560

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยตรวจเยี่ยมและให้กำ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวา

วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวา ณ บริเวณสะพานบ้านนาเขิน ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย โดยการบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ เช่น มทบ.28 กอ.รมน.จว.ลย โย...

Administrator 13 ก.ย. 2017 Hits:8 กันยายน2560

Read more

การประชุมคณะกรรมการ การส่งเสริมความร่วมม…

การประชุมคณะกรรมการ การส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม ของ2ประเทศ 4 จังหวัด/แขวง(ไทย-สปป.ลาว)

วันที่25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30น. จังหวัดเลยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการ การส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม ของ2ประเทศ 4 จังหวัด/แขวง(ไทย-สปป.ลาว) โดยมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจการส่งเสริมความร่วม...

Administrator 12 ก.ย. 2017 Hits:9 สิงหาคม2560

Read more

จังหวัดเลยรับมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพร…

จังหวัดเลยรับมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท  สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.40 น. ณ ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 1 นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รับมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระ...

Administrator 11 ก.ย. 2017 Hits:9 สิงหาคม 56

Read more

พิธีบวงสรวงรุกขเทวดาสถานที่ก่อสร้างพระเม…

พิธีบวงสรวงรุกขเทวดาสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.09 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายวิฑูร วิมลเศรษฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย นายสุรศักดิ์ บุดดา อัยการจังหวัดเลย นายณ...

Administrator 11 ก.ย. 2017 Hits:14 สิงหาคม 56

Read more

การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเร…

การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดเลย-แขวงไชยะบุลี ครั้งที่9

วันที่24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดเลย-แขวงไชยะบุลี ครั้งที่9 โดยมีท่านพงสะหวัน สิดทะวง เจ้าแขวงไซยะบุลี นำคณะเข้าร่วมประชุมอย...

Administrator 05 ก.ย. 2017 Hits:12 สิงหาคม2560

Read more

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อคำถามของนาย…

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ศาลากลางจังหวัดเลย

Administrator 21 ส.ค. 2017 Hits:36 สิงหาคม2560

Read more

โครงการ กระทรวงการคลังรวมพลังประชารัฐขับ…

โครงการ กระทรวงการคลังรวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเลยให้ยั่งยืน

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการ กระทรวงการคลังรวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเลยให้ยั่งยืน ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Administrator 21 ส.ค. 2017 Hits:35 สิงหาคม2560

Read more

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา …

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ฝายห้วยน้ำหมาน(โครงการชลประทานเลย) ต.กุดป่อง อ.เมือง ...

Administrator 11 ส.ค. 2017 Hits:42 สิงหาคม2560

Read more

การประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไ…

การประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน(กอ.นชท.) สัญจร ด้านลาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่8 สิงหาคม 2560 เวลา 07.20 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้การต้อนรับ พล.อ.สุภกิจ นุตสถิตย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน(กอ.นชท.) สัญจร ด้านลาว ...

Administrator 11 ส.ค. 2017 Hits:34 สิงหาคม2560

Read more

จังหวัดเลยร่วมเวทีสาธารณะเพื่อสร้างความส…

จังหวัดเลยร่วมเวทีสาธารณะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เข้าร่วมเวทีสาธารณะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยมี พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด ผบ.กกล.รส. รอง.ผอ.รมน.จว.(ท) และประช...

Administrator 19 ก.ค. 2017 Hits:52 กรกฏาคม2560

Read more

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้เกิดคว…

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้โครงการ : พัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้โครงการ : พัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ศูนย์การทำเกษ...

Administrator 19 ก.ค. 2017 Hits:57 กรกฏาคม2560

Read more

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลังสูตร การพัฒนา…

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลังสูตร การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการทุจริต

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลังสูตร การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายก...

Administrator 19 ก.ค. 2017 Hits:52 กรกฏาคม2560

Read more

งานแถลงข่าว "โฆษกจังหวัดเลย"

งานแถลงข่าว

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานแถลงข่าว "โฆษกจังหวัดเลย" ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ศาลกลางจังหวัดเลย

Administrator 19 ก.ค. 2017 Hits:50 กรกฏาคม2560

Read more

งานแถลงข่าว "โฆษกจังหวัดเลย"

งานแถลงข่าว

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานแถลงข่าว "โฆษกจังหวัดเลย" ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ศาลกลางจังหวัดเลย

Administrator 19 ก.ค. 2017 Hits:49 กรกฏาคม2560

Read more

พิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย…

 พิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ท่านเชิดชัย สนั่นศรีสาคร) ในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมใบบ...

Administrator 18 ก.ค. 2017 Hits:51 กรกฏาคม2560

Read more

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ…

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเลย (ก.ช.ภ.จ.เลย)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเลย (ก.ช.ภ.จ.เลย) ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเลย

Administrator 17 ก.ค. 2017 Hits:54 กรกฏาคม2560

Read more

จังหวัดเลยร่วมมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้และเครื…

จังหวัดเลยร่วมมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้และเครื่องอุปโภค บริโภค  อำเภอท่าลี่

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางชุติมา บรรเทาทุกข์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมมอบบ้านและเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับนายอังค์กูร ระวังชาติ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพ...

Administrator 17 ก.ค. 2017 Hits:51 กรกฏาคม2560

Read more

พิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพิ…

พิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพิ่มพื้นที่สีเขียวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพิ่มพื้นที่สีเขียวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ วัดป่าโคกผาดำ ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

Administrator 17 ก.ค. 2017 Hits:48 กรกฏาคม2560

Read more

โครงการ "ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูร…

โครงการ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการ "ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่เขตร...

Administrator 14 ก.ค. 2017 Hits:40 กรกฏาคม2560

Read more

พิธีวางพวงมาลาถวายเป็นราชสักการะ เนื่องใ…

พิธีวางพวงมาลาถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา สมาคม ชมรม มูลนิธิ และกลุ่มพลังมวลชน วางพวงมาลาถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมยอดภู ว...

Administrator 14 ก.ค. 2017 Hits:48 กรกฏาคม2560

Read more

โครงการส่งเสริมสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร…

โครงการส่งเสริมสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร (งานแก้วมังกร) ครั้งที่ 7/2560

วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และภริยา ประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร (งานแก้วมังกร) ครั้งที่ 7/2560 ณ ลานกีฬาเทศบาล ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

Administrator 13 ก.ค. 2017 Hits:53 กรกฏาคม2560

Read more

กิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน "หน่อไม้หวาน" …

กิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา18.00น. ณ บริเวณถนนคนเดินเลาะเลย ด้านหน้า สำนักงานเทศบาลเมืองเลย ตำบลกุดป่องอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย กลุ่มกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน "หน่อไม้หวาน" จังหวัดเลย จัดกิจกรรม ลาน รู้-เรียน เปลี่ยนชีวิต Spark-U ปลุกใจเมือง โดยมี น...

Administrator 13 ก.ค. 2017 Hits:52 กรกฏาคม2560

Read more

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อำเ…

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประจำปี 2560

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดพิธีงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประจำปี 2560 นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวั...

Administrator 06 ก.ค. 2017 Hits:66 มิถุนายน2560

Read more

จังหวัดเลย แจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ประส…

จังหวัดเลย แจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยชุมชนบ้านติ้ว

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางชุติมา บรรเทาทุกข์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ผอ.ศูนย์ปภ.เขต ๑๔ อุดรธานี แจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยชุมชนบ้านติ้ว ตำบลกุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย ...

Administrator 31 พ.ค. 2017 Hits:55 พฤษภาคม2560

Read more

จังหวัดเลยเปิดงานแข่งขันสาวไหม ระดับจังห…

จังหวัดเลยเปิดงานแข่งขันสาวไหม ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานแข่งขันสาวไหม ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเลย อำเภอวังสะพุง จ.เลย

Administrator 31 พ.ค. 2017 Hits:72 พฤษภาคม2560

Read more

การประชุมการจัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบท…

การประชุมการจัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนสร้างองค์พระพุทธรูป ประธานพุทธมณฑลจังหวัดเลย

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบหมายให้ นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมการจัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนสร้างองค์พระพุทธรูป ประธานพุทธมณฑลจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูสวนท...

Administrator 08 พ.ค. 2017 Hits:82 พฤษภาคม2560

Read more

จังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเกี่…

จังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ด้านความมั่นคงในพื้นที่

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ด้านความมั่นคงในพื้นที่ ณ โรงแรมอุ่นรักริมโขง(แก่งคุดคู้)อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

Administrator 08 พ.ค. 2017 Hits:70 พฤษภาคม2560

Read more

งานแถลงข่าวงานบุญประเพณีผีขนน้ำ (บุญเดือ…

งานแถลงข่าวงานบุญประเพณีผีขนน้ำ (บุญเดือนหก) ประจำปี ๒๕๖๐

วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นประธานงานแถลงข่าวงานบุญประเพณีผีขนน้ำ (บุญเดือนหก) ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ลานศาลเจ้าปู่ บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

Administrator 08 พ.ค. 2017 Hits:64 พฤษภาคม2560

Read more

การประชุมกลุ่มย่อยในการรับฟังความคิดเห็น…

การประชุมกลุ่มย่อยในการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความปรองดอง

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๘ พ.อ.สมศักดิ์ แจ่มพันธุ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย(ท) และประชาชนจังหวัดเลย ร่วมประชุมกลุ่มย่อยในการรับฟังคว...

Administrator 05 พ.ค. 2017 Hits:59 พฤษภาคม2560

Read more

งานแถลงข่าวงานบุญประเพณีผีขนน้ำ (บุญเดือ…

งานแถลงข่าวงานบุญประเพณีผีขนน้ำ (บุญเดือนหก) ประจำปี ๒๕๖๐

วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นประธานงานแถลงข่าวงานบุญประเพณีผีขนน้ำ (บุญเดือนหก) ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ลานศาลเจ้าปู่ บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

Administrator 05 พ.ค. 2017 Hits:68 พฤษภาคม2560

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความร่วมม…

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชื่อมโยง 2 ฝั่งแม่น้ำโขงเลย-ลาว

วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ต้อนรับ ท่านทวีเพชร อุลา รองหัวหน้ากรมพัฒนาการท่องเที่ยว สปป.ลาว ท่านสุดาพร คมทะวง ผู้แทนเจ้าแขวงหลวงพระบาง ท่านคำผิว พรมมาหาน ...

Administrator 02 พ.ค. 2017 Hits:69 เมษายน 2560

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเ…

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดเลย

วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นาย ประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ศาลากลางจังหวัดเลย

Administrator 02 พ.ค. 2017 Hits:70 เมษายน 2560

Read more

ตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (P…

ตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ต้อนรับ ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี และ ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ คณะผู้ตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐาน ฉบ...

Administrator 02 พ.ค. 2017 Hits:59 เมษายน 2560

Read more

พิธีมอบมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบ…

พิธีมอบมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ พระพุทธบาทภูควายเงิน อ.เชียงคาน นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีมอบมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน ต.บุฮม อ.เชียงคาน โดยได้รับเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพร...

Administrator 02 พ.ค. 2017 Hits:74 เมษายน 2560

Read more

การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและควา…

การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย และประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลย

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย และประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลาง...

Administrator 02 พ.ค. 2017 Hits:74 เมษายน 2560

Read more

กิจกรรมการรณรงค์รักษ์ป่า รักษ์น้ำ ต้านภั…

กิจกรรมการรณรงค์รักษ์ป่า รักษ์น้ำ ต้านภัยแล้ง ภายใต้โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดเลย ประจำปี2560 และ โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลให้กับหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพื่อประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่4 เมษายน 2560 เวลา09.00น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์รักษ์ป่า รักษ์น้ำ ต้านภัยแล้ง ภายใต้โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดเลย ประจำปี2560 และ โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลให้กับหมู่บ้...

Administrator 10 เม.ย. 2017 Hits:72 เมษายน 2560

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองท…

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

Administrator 10 เม.ย. 2017 Hits:69 เมษายน 2560

Read more

พิธีเปิดโครงการ "เมืองเลยนักอ่าน เสริมสร…

พิธีเปิดโครงการ

วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น.นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดโครงการ "เมืองเลยนักอ่าน เสริมสร้างการเรียนรู้ ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย" ประจำปี 2560 ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดเลย

Administrator 10 เม.ย. 2017 Hits:78 เมษายน 2560

Read more

พิธีมอบโค กระบือ ตามโครงการไถ่ชีวิตโค กร…

พิธีมอบโค กระบือ ตามโครงการไถ่ชีวิตโค กระบือ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 10.09 น. ณ วัดวิเวกธรรมคุณ นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางชุติมา บรรเทาทุกข์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีมอบโค กระบือ ตามโครงการไถ่ชีวิตโค กระบือ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระร...

Administrator 10 เม.ย. 2017 Hits:69 เมษายน 2560

Read more

งานวันรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีอ…

งานวันรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย

วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ งานปรอทยักษ์ บ้านหนองบง ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

Administrator 05 เม.ย. 2017 Hits:75 มีนาคม 2560

Read more

การประชุมการติดตามความคืบหน้าโครงการอุทย…

การประชุมการติดตามความคืบหน้าโครงการอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง ระดับภาค

วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.30น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ปลัดจังหวัดเลย นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย และคณะ ร่วมประชุมการติดตามความคืบหน้าโครงการอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง ระดั...

Administrator 05 เม.ย. 2017 Hits:61 มีนาคม 2560

Read more

กิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธาร…

กิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ.2560

วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ.2560 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

Administrator 31 มี.ค. 2017 Hits:66 มีนาคม 2560

Read more

โครงการสัมมนาทางวิชาการสายสัมพันธ์ ไทย-ล…

โครงการสัมมนาทางวิชาการสายสัมพันธ์ ไทย-ลาว

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการสายสัมพันธ์ ไทย-ลาว " วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ" ณ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย

Administrator 31 มี.ค. 2017 Hits:91 มีนาคม 2560

Read more

กิจกรรม "ปั่น Slow life ไปตามรอยพระบาท 1…

กิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 06.30 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ปั่น Slow life ไปตามรอยพระบาท 12 เมืองต้องห้ามพลาด" โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เนชั่นทีวี ช่อง 22 และบริษัท มิตซูบิชิอิเล็คทร...

Administrator 30 มี.ค. 2017 Hits:70 มีนาคม 2560

Read more

ว่าราชการจังหวัดเลย บันทึกเทปรายการโทรทั…

ว่าราชการจังหวัดเลย บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชุดรายการ@อาเซียน

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 15.30 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชุดรายการ@อาเซียน เรื่องเชียงคานเมืองแห่งวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ณ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

Administrator 17 มี.ค. 2017 Hits:77 มีนาคม 2560

Read more

การประชุมหารือ กำหนดแนวทาง การส่งเสริมคว…

การประชุมหารือ กำหนดแนวทาง การส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว จีน เวียดนาม)

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้การต้อนรับนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวส่วนราชการ และภาคธุรกิจเอกชนของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการประชุมหารือ กำหนดแนวทาง การส่งเสริมความ...

Administrator 17 มี.ค. 2017 Hits:70 มีนาคม 2560

Read more

การมอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดผลผลิตท…

การมอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและผู้ชนะการแข่งขันการประกอบอาหารพื้นบ้าน และหมุนรางวัลหาผู้โชคดีที่ซื้อสลากกาชาด

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๐๐ น.นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดผลผลิตทางการเกษตร และผู้ชนะการแข่งขันการประกอบอาหารพื้นบ้าน และร่วมกับ ผบ.มทบ.๒๘ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ปลัดจังหวัดเลย เหล่ากาชาดจัง...

Administrator 10 ก.พ. 2017 Hits:201 กุมภาพันธ์2560

Read more
จังหวัดเลย

 

ข่าวประกวดราคา
ข่าวสอบราคา
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนอื่น
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้21
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้107
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้233
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1087
mod_vvisit_counterเดือนนี้4275
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4796
mod_vvisit_counterทุกวัน440767

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 54.225.54.120
,
Today: ก.ย. 25, 2017

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ

«  กันยายน 2017  »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

แบบสำรวจความพึงพอใจออนไลน์

ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์จังหวัดเลย