ข่าวสารรอบเมืองเลย
จังหวัดเลย แถลงข่าวผลสำเร็จการลงพื้นที่ของเอกอัครราชทูตภูฏาน ประจำประเทศไทย เตรียมผลักดัน 4 ข้อตกลงร่วม ไทย-ภูฏาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017 เวลา 13:35 น.

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560  เวลา 16.00 น. ที่ห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ฯพณฯ เชวัง โชเพล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตภูฏาน ประจำประเทศไทย ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมแถลงข่าวถึงความสำเร็จการเดินทางลงพื้นที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่จริงและรับฟังบรรยายสรุปบทบาทภารกิจของจังหวัดเลย และ อพท. เพื่อสรุปประเด็นก่อนนำไปสู่การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน (MOU) ระหว่างประเทศไทย โดย อพท. กับสภาการท่องเที่ยวแห่งภูฏาณ (Tourism Council of Bhutan หรื TCB) อันจะนำไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรภูฏาน โดยมีแนวทางความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่

1. การเปลี่ยนแนวทางการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เน้นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สังคม มุ่งสร้างความสุขให้คนในชุมชนพื้นที่พิเศษและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าพื้นที่ การวัดการกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยวลงสู่ชุมชนอย่างแท้จริง

2. การประยุกต์การใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั่วโลก (GSTC) เป็นตัวชี้วัด

3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยแลกเปลี่ยนข้อมูล ความเชี่ยวชาญ ทักษะการบริหารจัดการร่วมกัน

4. การร่วมกันใช้ศักยภาพของเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แห่งเอเชีย (Asian Exit Network หรือ AEN) ที่ครอบคลุมสมาชิก 18 ประเทศ ในเอเชียแปซิฟิก เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ด้านนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีและเป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดเลย ที่ ฯพณฯ เชวัง โชเพล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตภูฏาน ประจำประเทศไทย ได้ให้เกียรติเดินทางมาลงพื้นที่จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560 และนับว่าเป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่งที่ทั้งสองประเทศมีลักษณะทางสังคม ภูมิประเทศ วัฒนธรรม และลักษณะอากาศที่ใกล้เคียงกัน ประเทศไทยกับประเทศภูฏาน มีความสัมพันธ์ทั้งระดับสถาบันพระมหากษัตริย์ ระดับรัฐบาล วันนี้ลงลึกถึงระดับจังหวัด และอนาคตอันใกล้นี้คงจะมีความสัมพันธ์ถึงระดับชุมชนต่อไป ในนามของจังหวัดเลยถือได้ว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เอกอัครราชทูตภูฏาน ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนจังหวัดเลย จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...
 
ศึกษาธิการจังหวัดเลย "ถอดรหัสความสำเร็จ" โครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษาอาชีพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017 เวลา 13:15 น.

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษาอาชีพ ที่หอประชุมโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ภายในงานมีการแสดงบนเวทีกลาง การจัดกิจกรรมสาธิตอาชีพ การเดินสายไฟเบื้องต้น การโชว์สิ่งประดิษฐ์ จากวิทยาลัยเทคนิคเลย, การจัดดอกไม้สด การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา,การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ จากวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย, การแต่งหน้าเค้ก การทำขนมปัง วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง,การทำกรอบรูปวิทยศาสตร์ การตัดลายกระจก การเพนท์สกรีน ลงวัสดุต่างๆ การทำดนัทจิ๋ว การทำบาบีคิว การประดิษฐ์ที่คันหนังสือ, การตัดผมชาย จาก สำนักงาน กศน.เลย, พร้อมทั้งหน่วยงานราชการจัดนิทรรศการต่างๆ เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย สาธิตการผลิตขยายาชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชทนแทนการใช้สารเคมี นิทรรศการจบเกาตรแล้วไปไหน นิทรรศการไทยเลย 4.0 เลยเมืองแห่งการเกาตรแบบผสมผสาน, สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย จัดนิทรรศการโลกการศึกษา 1 โลกอาชีพ กิจกรรมทดสอบความพร้อมทางอาชีพ, สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดแสดงให้ความรู้ด้านพัฒนาฝีมือแรงงานด้านต่างๆ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตภูฏาน ประจำประเทศไทย ลงพื้นที่ อ.นาแห้ว จ.เลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:45 น.

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ท่าอากาศยานจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 นายธรรมนูญ ภาคธูป รอง ผู้จัดการ อพท.เลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เชวัง โชเพล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยภริยาและคณะ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่ อำเภอนาแห้ว ที่มีสภาพทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนคล้ายคลึงกับราชอาณาจักรภูฏาน ที่มีความเคร่งครัดในการนับถือพระพุทธศาสนา รักษาศีล ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ในวันโกนวันพระ เช่นเดียวกับประเทศภูฏาน สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นผู้เขาสลับซับซ้อนสวยงาม ซึ่งองค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน) หรือ อพท. มีแนวทางที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเลย ต่อไป

 

ทั้งนี้ คณะได้เดินทางไปยังอำเภอนาแห้ว กราบสักการะพระธาตุดินแทน และปลูกต้นไม้ จากนั้นเดินทางไปที่วัดศรีโพธิ์ชัย ต.แสงภา อ.นาแห้ว นายอำเภอนาแห้ว หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชนชาวอำเภอนาแห้ว ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลจังหวัดเลยที่ศาลาวัดศรีโพธิ์ชัย จากนั้นเข้ากราบสักการะพระประธานในอุโบสถ และกราบสักการะหลวงพ่อเพชรในมณฑป พร้อมเยี่ยมชมการจัดแสดงการแปรรูปผลผลิตจากโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งอำเภอนาแห้วเป็นพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ จนเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนชาวอำเภอนาแห้วได้เป็นอย่างดี เช่น โครงการปลูกและแปรรูปผลผลิตแมคคาเดเมีย กลุ่มวิสาหกิจบ้านบ่อเมืองน้อย แปลงปลูกกาแฟโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ไร่ลองเลย เป็นต้น จากนั้นรับชมการแสดงเล่าเรื่องเมืองเลย จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ชมการสาธิตการแห่ต้นดอกไม้ รับประทานอาหารร่วมกันที่วัดศรีโพธิ์ชัย และเดินทางกลับที่พักอำเภอด่านซ้าย

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดเลยร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน THAILOEI 4.0 ด้าน เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม (Open Town to Arts and Culture) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2017 เวลา 13:42 น.

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุม วาระขับเคลื่อนจังหวัดเลย THAILOEI 4.0 ด้าน เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม (Open Town to arts and culture) ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ประเด็นที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเลย สนองนโยบาย คสช. รัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 วิสัยทัศน์จังหวัดเลย เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม (Open Town to Art and culture) เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพื้นถิ่นให้มีการรักษา สืบทอดทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี ให้มีการรักษาสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างจิตสำนึก ค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคม ส่งเสริมการต่อยอดทุนทางศิลปะ ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนำไปสู่สากล โดยที่ประชุมคณะทำงานได้สรุปร่วมกันจะดำเนินโครงการด้านเลยเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม ดังนี้

1. โครงการภาพร่วมเลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม (Open Town to Arts and Culture)

 

2. โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เมืองเลย

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดเลยร่วม ประชุมคณะทำงานด้าน "เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน" (Agriculture) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:38 น.

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมภูหลวง ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 3 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมวาระขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ด้าน "เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน" (Agriculture) เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัยโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปสินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาและเพิ่มแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Young Smart Farmer/ Smart Farmer สร้างความเข้มแข็งให้กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งมีเครือข่ายธุรกิจ มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยังยืนควบคู่ไปกับการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารแก่ชาวเลย ชาวไทย และนานาประเทศ10 พฤศจิกายน 2560) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมภูหลวง ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 3 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมวาระขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ด้าน "เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน" (Agriculture) เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัยโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปสินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาและเพิ่มแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Young Smart Farmer/ Smart Farmer สร้างความเข้มแข็งให้กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งมีเครือข่ายธุรกิจ มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยังยืนควบคู่ไปกับการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารแก่ชาวเลย ชาวไทย และนานาประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 254
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย