ข่าวสารรอบเมืองเลย
กิจกรรมการรณรงค์รักษ์ป่า รักษ์น้ำ ต้านภัยแล้ง ภายใต้โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดเลย ประจำปี2560 และ โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลให้กับหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพื่อประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2017 เวลา 10:25 น.

วันที่4 เมษายน 2560 เวลา09.00น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์รักษ์ป่า รักษ์น้ำ ต้านภัยแล้ง ภายใต้โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดเลย ประจำปี2560 และ โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลให้กับหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพื่อประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตําบลหนองหิน

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2017 เวลา 10:16 น.

วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิดโครงการ "เมืองเลยนักอ่าน เสริมสร้างการเรียนรู้ ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย" ประจำปี 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2017 เวลา 09:47 น.

วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น.นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดโครงการ "เมืองเลยนักอ่าน

เสริมสร้างการเรียนรู้ ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย" ประจำปี 2560 ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบโค กระบือ ตามโครงการไถ่ชีวิตโค กระบือ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2017 เวลา 09:26 น.

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 10.09 น. ณ วัดวิเวกธรรมคุณ นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย

นางชุติมา บรรเทาทุกข์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีมอบโค กระบือ ตามโครงการไถ่ชีวิตโค กระบือ เพื่อน้อมเกล้าฯ

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา

โดยได้รับความเมตตาจาก องสรภาณอนัมพจน์ เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญาราม อ.สามพราน จ.นครปฐม ไถ่ชีวิตโค

กระบือจำนวน 8 ตัว เพื่อนำมามอบให้กับเกษตรกรในจังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...
 
งานวันรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 05 เมษายน 2017 เวลา 13:38 น.

วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ณ งานปรอทยักษ์ บ้านหนองบง ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 243
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย