ข่าวสารรอบเมืองเลย
โครงการจัดอบรมพัฒนา ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารการท่องเที่ยว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 เวลา 15:30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการจัดอบรมพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารการท่องเที่ยว นายณรงศักดิ์ คูบุญญอารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัด
โครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรทางการท่องเที่ยว ให้สามารถรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยกำหนดจัดอบรมในวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อ.เมืองเลย

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ครั้งที่ 3/2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 เวลา 14:53 น.

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น.นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 เวลา 14:07 น.

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง
และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ณ โรงแรมฟอร์ร่า ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 เวลา 10:30 น.

วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวา ณ บริเวณสะพานบ้านนาเขิน ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย โดยการบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ เช่น มทบ.28 กอ.รมน.จว.ลย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย เรือนจำจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย อบจ.เลย สนง.ปภ.เลย สนง.สถ.เลย โครงการชลประทานเลย เกษตรจังหวัดเลย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย เทศบาลเมืองเลย และเทศบาลตำบลนาอาน โดยมีภาคเอกชนสนับสนุนน้ำดื่มและข้าวกล่องจากหอการค้าจังหวัดเลย โกลบอลเฮ้าส์ และเกษตรจังหวัดเลย ทั้งนี้การดำเนินการได้กำหนดไว้ 2 วัน คือ วันที่ 6 กันยายน 2560 ณ บริเวณสะพานบ้านนาเขิน ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย และ วันที่ 7 กันยายน 2560 ณ บริเวณหนองยาง หลังเทศบาลตำบลนาอาน

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมคณะกรรมการ การส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม ของ2ประเทศ 4 จังหวัด/แขวง(ไทย-สปป.ลาว) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2017 เวลา 08:57 น.

วันที่25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30น. จังหวัดเลยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการ การส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม ของ2ประเทศ 4 จังหวัด/แขวง(ไทย-สปป.ลาว) โดยมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจการส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมพื่อเชื่อมโยง จังหวัดเลย โดย นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ราชอาณาจักรไทย และ แขวงไชยะบุลี โดยท่านยันยง สีปะเสิด รองเจ้าแขวงไชยะบุลี แขวงหลวงพระบาง โดยท่านสมอก พันทะวง รองหัวหน้าแผนกแถลงข่าวและวัฒนธรรม แห่ง สปป.ลาว ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ.เมืองเลย จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 250
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย