ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์จังหวัดเลย

ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์จังหวัดเลย
มากที่สุด
52  40.6%
ปรับปรุง
36  28.1%
มาก
20  15.6%
ปานกลาง
10  7.8%
น้อย
10  7.8%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  128
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2013 เวลา 22:04 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันศุกร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2019 เวลา 23:20 น.