ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์จังหวัดเลย

ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์จังหวัดเลย
มากที่สุด
52  40.9%
ปรับปรุง
35  27.6%
มาก
20  15.7%
ปานกลาง
10  7.9%
น้อย
10  7.9%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  127
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2013 เวลา 22:04 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันจันทร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2018 เวลา 16:08 น.