จังหวัดเลยต้อนรับเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 06 ตุลาคม 2013 เวลา 23:47 น.จังหวัดเลย โดย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ
ฯพณฯ หลี บุญค้ำ เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาราชการในพื้นที่จังหวัดเลย ในวันที่
5 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมภูกระดึง ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 2  
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 06 ตุลาคม 2013 เวลา 23:59 น.