ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดงานปรเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ประจำปี ๒๕๕๖ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2013 เวลา 14:52 น.


นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดงานปรเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ประจำปี ๒๕๕๖ นายภานุ แย้มศรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางสาวยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย นายวิสา
ยัญญลักษณ์ นายอำเภอเชียงคาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ อำเภอเชียงคาน


แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2013 เวลา 19:06 น.