ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยแถลงข่าวเปิดเทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาว ประจำปี ๒๕๕๖ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2013 เวลา 22:48 น.
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย แถลงข่าวเปิดเทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาว ประจำปี ๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๓๐ น.
ณ  ผาโหล่นน้อย อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย พร้อมด้วย นายภาณุ แย้มศรี (รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย) นายบุญเติม เรณุมาศ (นายอำเภอภูเรือ)
นายรณภพ คัชมาตย์ (หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ) นางสาวยุพา  ปานรอด (ผ้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย)ร่วมแถลงข่าวฯ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลกล่าวถึงการเปิดเทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาวและกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองเลยในช่วงฤดูหนาว
“หนาวนี้. ที่เมืองเลย”
 พร้อมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าว ร่วมถ่ายภาพกับบรรยากาศการแถลงข่าว แสงพระอาทิตย์แรกกับทะเลหมอกบนภูเรือ 


แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2013 เวลา 19:07 น.