นายยิ่งยศ ธนจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รับข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้าน พรบ.นิรโทษกรรม จังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2013 เวลา 16:04 น.

นายยิ่งยศ ธนจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รับข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้าน พรบ.นิรโทษกรรม จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
 เวลา ๒๑.๓๐ น. ณ กุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย