นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมแสดงความยินดีในการเดินทางมารับตำแหน่ง ปลัดจังหวัดเลย ของนายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์ ณ บ้านพักปลัดจังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2013 เวลา 14:27 น.

วันที่12 พฤศจิกายน 2556 นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมแสดงความยินดีในการเดินทางมารับตำแหน่ง ปลัดจังหวัดเลย
ของนายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์ ณ บ้านพักปลัดจังหวัดเลย