ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยประขุมผู้เกี่ยวข้องเตรียมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูบ่อบิด เฟส 1 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2013 เวลา 15:45 น.


เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประขุมผู้เกี่ยวข้องเตรียมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูบ่อบิด เฟส 1 โดยขออนุญาต
ต่อกรมอุทยานฯ พัฒนาเส้นทางขี้น จุดพัก จุดชมวิวโดยความร่วมมือระหว่างจังหวัด เทศบาลเมืองเลย อบต.ชัยพฤกษ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ อพท.

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:43 น.