สืบสานงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๕๖ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2013 เวลา 15:35 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
นางปุณณภา ธนะจันทร์ รองนายกเหล่ากาชาจังหวัดเลย ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณสวนสาธารณะกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2013 เวลา 22:56 น.