ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2013 เวลา 15:47 น.

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางวณี จิวะรังสรรค์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย 
นำข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้พิพากษา อัยการและกรรมการเหล่ากาชาด ลงนามถวาย
พระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดเลย

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2013 เวลา 23:00 น.