นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการเมล็ดพันธ์คนดี ในวันที่18 ธันวาคม2556 หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:14 น.

นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๖
โครงการบ่มเพาะเมล็ดพันธ์สร้างสรรค์คนดีเพื่อแผ่นดิน ในวันที่18 ธันวาคม2556 หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย