นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:19 น.

นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา จำนวน 300 ราย วันที่19 พฤศจิกายน 2556
ณ หอประชุมอำเภอท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย