นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 21 พ.ย. 56 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2013 เวลา 23:55 น.
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 21 พ.ย. 56 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย