เลขาธิการสภากาชาดไทย นำผ้าห่มกันหนาวพร้อมยารักษาโรคพระราชทานแด่พสกนิกรอำเภอปากชม เชียงคาน จำนวน 1,200 ผืน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 06 ธันวาคม 2013 เวลา 14:29 น.


เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้ผู้แทนพระองค์ นายแผน วรรณเมธี
เลขาธิการสภากาชาดไทย นำผ้าห่มกันหนาวพร้อมยารักษาโรคพระราชทานแด่พสกนิกรอำเภอปากชม เชียงคาน จำนวน 1,200 ผืน จังหวัดเลย ที่ประสบ
ภัยหนาว ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากชม

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2013 เวลา 22:48 น.