พิธีตุ้มโฮม "เด็กเก่งเลย ๒" เพื่อไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่ จ.มุกดาหาร และ จ.นครพนม พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 07 ธันวาคม 2013 เวลา 22:50 น.

นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีตุ้มโฮม "เด็กเก่งเลย ๒" เพื่อไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่ จ.มุกดาหาร
และ จ.นครพนม ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๒

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2013 เวลา 22:51 น.