งานประเพณีวัฒนธรรมฤดูหนาว อำเภอวังสะพุง ประจำปี ๒๕๕๖ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 09 ธันวาคม 2013 เวลา 20:13 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ส.ส.เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข และ ส.ส.นันทนา ทิมสุวรรณ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีวัฒนธรรมฤดูหนาว
อำเภอวังสะพุง ประจำปี ๒๕๕๖ และเยี่ยมชมการประกวดซุ้มตำบลต่างรวมของดีและความสามัคคีของชาววังสะพุง งานประเพณีวัฒนธรรมฤดูหนาวจะมี
ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2013 เวลา 22:53 น.