ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดโครงการบริการทางการแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอเชียงคาน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2013 เวลา 22:29 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการบริการทางการแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอเชียงคาน
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย