รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดงานเชิดชูเกียรติวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2556 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2013 เวลา 22:33 น.

นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานงานเชิดชูเกียรติวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2556
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013 เวลา 00:12 น.