นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดอบรมการเสวนาหาทางออกประเทศไทย ในวันที่ 18 ธันวาคม2556 ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013 เวลา 00:16 น.นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดอบรมการเสวนาหาทางออกประเทศไทย ในวันที่ 18 ธันวาคม2556
ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย