งานเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013 เวลา 00:21 น.

นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการแถลงข่าว เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว ในวันที่ 18 ธันวาคม 2556
ณ สวนดอกไม้TSA อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย งานไม้ดอกเมืองหนาวภูเรือ และมหกรรมอาหาร แซ่บแท้ๆแน้ว ไร้ L ก-ฮ..มีกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2556 ถึง 2 มกราคม 2557 ณ สนามหน้าว่าที่การอำเภอภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย