จังหวัดเลย ยินดีต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ( นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ) และคณะรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทาง มาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2013 เวลา 21:47 น.

จังหวัดเลย ยินดีต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ( นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ) และคณะรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทาง
มาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 
๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
@ ด่านศุลกากรท่าลี่ อำเภอท่าลี่ 
@ โรงพยาบาลอำเภอภูหลวง อำเภอภูหลวง 
@ อำเภอเชียงคาน 
@ พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย 

tl19
Image Detail
tl21
Image Detail
ds12
Image Detail
tl13
Image Detail
tl17
Image Detail
tl7
Image Detail
ds8
Image Detail
ds3
Image Detail
tl8
Image Detail
tl16
Image Detail
tl11
Image Detail
ds4
Image Detail
tl5
Image Detail
ck7
Image Detail
ck14
Image Detail
tl12
Image Detail
ds11
Image Detail
tl14
Image Detail
tl20
Image Detail
ck9
Image Detail
ds6
Image Detail
ck12
Image Detail
ck1
Image Detail
pl7
Image Detail
ds1
Image Detail
pl1
Image Detail
ds2
Image Detail
tl2
Image Detail
ck4
Image Detail
pl3
Image Detail
tl4
Image Detail
ds9
Image Detail
pl6
Image Detail
pl2
Image Detail
ck2
Image Detail
tl10
Image Detail
ds10
Image Detail
ck10
Image Detail
tl9
Image Detail
ds14
Image Detail
tl15
Image Detail
ck3
Image Detail
ds7
Image Detail
pl8
Image Detail
ck5
Image Detail
ck13
Image Detail
pl10
Image Detail
tl6
Image Detail
tl3
Image Detail
tl22
Image Detail
ds5
Image Detail
tl18
Image Detail
pl5
Image Detail
ck8
Image Detail
ck11
Image Detail
ck6
Image Detail
pl4
Image Detail
ds13
Image Detail
pl9
Image Detail
tl1
Image Detail

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 มกราคม 2014 เวลา 15:52 น.