ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเดินรถสายจังหวัดเลย-หลวงพระบาง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2013 เวลา 22:42 น.


นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายวสันต์ แก้วศิริบัณพิต.ปธ.หอการค้า จังหวัดเลย นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล
นายกเทศบาลเมืองเลย และนายเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ อดีตปธ.สสภาอุตสาหกรรม จ.เลย ร่วมกับ บริษัท นาหลวง ของ สปป.ลาว เปิด
เดินรถสายจังหวัดเลย-หลวงพระบาง เที่ยวแรก ค่าโดยสาร เลย-หลวงพระบาง เมื่อ
เช้าวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริษัทขนส่ง จำักัด
ผู้โดยสารท่านแรกที่เดินทางกับ บขส.ปรับอากาศ เลย-หลวงพระบาง เริ่มวันนี้เป็นปฐมฤกษ์ วิ่งทุกวันเวลา ๐๘.๐๐ น.ราคาค่าโดยสาร
๗๐๐ บาท พร้อมอาหารกลางวันที่ไชยบุรี  ขณะนี้ใช้พาสปอร์ต กำลังจะขอให้ใช้เพียงบอร์เดอร์พาส
ครับ

554180_2287...
Image Detail
1483187_228...
Image Detail
1535457_228...
Image Detail
1492376_581...
Image Detail
1488093_228...
Image Detail
1525502_431...
Image Detail
993816_2287...
Image Detail
1510024_228...
Image Detail
1525345_431...
Image Detail

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 มกราคม 2014 เวลา 15:54 น.