ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2013 เวลา 23:04 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู็ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีฯ 
มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 

1380150_747...
Image Detail
1538915_747...
Image Detail


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 มกราคม 2014 เวลา 15:57 น.