สภากาแฟสัญจร จังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2013 เวลา 18:29 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
นายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์ ปลัดจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดเลยสัญจร ครั้งที่ ๑๒ ในวันศุกรที่
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

1538702_140...
Image Detail
1538748_140...
Image Detail
1526604_140...
Image Detail
1525495_140...
Image Detail
1501665_140...
Image Detail
1521425_140...
Image Detail
1546356_140...
Image Detail
1505280_140...
Image Detail
940801_1405...
Image Detail
1521657_140...
Image Detail
1546374_140...
Image Detail
1506559_140...
Image Detail
1511443_140...
Image Detail
1483047_140...
Image Detail
1517617_140...
Image Detail
1513715_140...
Image Detail
1533781_140...
Image Detail
1506604_140...
Image Detail
1525308_140...
Image Detail
1507046_140...
Image Detail
1508127_140...
Image Detail
1477466_140...
Image Detail
1526945_140...
Image Detail
1501783_140...
Image Detail
1483058_140...
Image Detail
563954_1405...
Image Detail
1525632_140...
Image Detail

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 มกราคม 2014 เวลา 15:58 น.