ประชุมกรมการจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2013 เวลา 18:52 น.


นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดการประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
นายอำเภอ ฯลฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ นอกสถานที่ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

1525534_140...
Image Detail
1497576_140...
Image Detail
1489055_140...
Image Detail
1544549_140...
Image Detail
1479458_140...
Image Detail
1545700_140...
Image Detail
1497620_140...
Image Detail
1483380_140...
Image Detail
1524812_140...
Image Detail
557705_1405...
Image Detail

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 มกราคม 2014 เวลา 15:59 น.