จังหวัดเลย เปิดการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว เส้นทางที่ ๑๔ จังหวัดเลย - แขวงไชยบุรี แขวงหลวงพระบาง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2014 เวลา 16:01 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกลาง
กรุงเทพ ร่วมพิธีเปิดการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว เส้นทางที่๑๔ จังหวัดเลย -แขวงไชยบุรี แขวงหลวงพระบาง วันที่ ๘ ม.ค.๕๗ ณ สถานีเดินรถ
จังหวัดเลย