จังหวัดเลย จัดกิจกรรม " ถวายผ้าห่มกันหนาวแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร ที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2014 เวลา 17:06 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรม " ถวายผ้าห่มกันหนาวแด่พระภิกษุสงฆ์
และสามเณร ที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดเลย  ทั้ง ๑๔ อำเภอในจังหวัดเลย