นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันการประกวดวงดนตรีพื้นฐาน(โปงลาง) ภาคอีสาน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2014 เวลา 17:12 น.

นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันการประกวดวงดนตรีพื้นฐาน(โปงลาง) ภาคอีสาน เมื่อวันที่
๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๐.๐๐น. ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย