นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีอันเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2014 เวลา 17:21 น.

นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีอันเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๕๗
ณ ร.๘ พัน.๑ ค่ายศรีสองรัก ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย