นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนางปุณณภา ธนะจันทร์ เป็นประธานในพิธีปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๒ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2014 เวลา 17:26 น.

นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนางปุณณภา ธนะจันทร์ เป็นประธานในพิธีปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๒ เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๕๗ ณ ลานวัฒนธรรมหน้าวัดท่าครก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย