นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมโครงการสวัสดิการประกันสังคมเพื่อประกันตนต้านภัยหนา พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2014 เวลา 22:25 น.

นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมโครงการสวัสดิการประกันสังคมเพื่อประกันตนต้านภัยหนาว โดยกระทรวงแรงงาน
และสำนักงานประกันสังคม เพื่อนำผ้าห่มมอบให้แก่ผู็ประกันตน ลูกจ้าง และผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉีนงเหนือ จังหวัดเลย
เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา