พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งได้เสด็จมาปฏิบัติพระราชกิจในพื้นที่จังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 15 มกราคม 2014 เวลา 13:59 น.

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งได้เสด็จมาปฏิบัติพระราชกิจในพื้นที่จังหวัดเลย ณ ท่าอากาศยานเลย 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 15 มกราคม 2014 เวลา 14:38 น.