นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานฝ่ายฆราวาสพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์หลวงพ่อผจญ อสโม พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2014 เวลา 16:46 น.

นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานฝ่ายฆราวาสพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์หลวงพ่อผจญ อสโม เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๕๗
ณ วัดสิริบุญญาราม บ้านหมากแข้ง ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย