นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗ เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2014 เวลา 16:49 น.

นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗ เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน 
วันที่ ๑๖ ม.ค. ๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย