จังหวัดเลยช่วยเหลือน้องแตงไทย เด็กดักแด้ อำเภอผาขาว พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 มกราคม 2014 เวลา 10:34 น.


เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
และเจ้าหน้าจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เลย (พม. เดินางไปยังบ้านเลขที่ ๓๒๘ หมู่ ๑ ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย เพื่อเยี่ยม ด.ญ.กัญญาวีร์
บานตา หรือน้องแตงไทย อายุ ๑ ขวบ ๓ เดือน ซึ่งป่วยเป็นโรคดักแด้ ผิวหนังแห้งเป็นเกล็ดลอกเป็นแผ่น มีอาการปวดแสบปวดร้อนมีเลือดซึมไหลออกมาตามรอยแตก
โดยเฉพาะฤดุหนาว ซึ่งอากาศจะแห้งทำให้ผิวหนังแห้งมากกว่าช่วงฤดูร้อน ต้องนำน้ำเปล่ามาชโลม เพื่อลดการตึงของผิว น้องแตงไทยมีอาการผิดปกติตั้งแต่เกิด และได้
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น และเป็นคนไข้ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อรับการรักษาและรับยาเฉพาะทางทุก ๓ เดือน
ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท นายวิโรจน์ กล่าวว่า หลังทราบข่าว จึงให้ พม. ให้การช่วยเหลือขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการและให้การช่วยเหลือเบื้องต้น  ๒,๐๐๐ บาท
พร้อมประสานให้เทศบาลโนนป่าซาง ดำเนินการเรื่องการรับสิทธิเบี้ยคนพิการในปีงบประมาณหน้า และแนะนำสิทธิในการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการเพื่อนำมาขยายการประกอบอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สำหรับท่านใดที่มีจิตเมตตาเป็นกุศลจะช่วยเหลือ สามารถบริจาคเข้าบัญชี น.ส.รุ่งอรุณ บานตา ธนาคารไทยพาณิชย์
สามขาแยกบางพลี เลขที่บัญชี ๔๐๔-๖-๑๖๓๒๒๖ หรือติดต่อได้ที่ โทร. ๐๙-๑๓๕๑-๕๗๐๕