องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 29 มกราคม 2014 เวลา 00:18 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชจังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์ ปลัดจังหวัดเลย
นายชัยยงค์ พิทักษ์สฤษดิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ในการตรวจเยี่ยม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 มกราคม 2014 เวลา 00:57 น.