นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 2 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 15:58 น.

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 57 นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 2
ประจำปี 2557 ณ กองร้อยอส.จ.ที่ 2 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย