โครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/2557 อำเภอภูหลวง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 16:03 น.


นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5/2557 ออกหน่วยให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บ้านนามูลตุ่น ตำบลห้วยสีเสียด
อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย